Video manuály

Na tomto videu nájdete návod, ako sa ľahko zaregistrujete na portáli celiatica.sk.

 

Na tomto videu nájdete jednoduchý postup, ako zadať nový recept na portáli celiatica.sk.

 

Na tomto videu je opísaná práca s jedálnym lístkom na portáli celiatica.sk – ako zameniť jedlo v jedálnom lístku, ako si upraviť porcie v jedálnom lístku atď.

 

Na tomto videu je postup, ako pracovať s nákupným zoznamom na portáli celiatica.sk.