Rozeznejte potíže a reagujte na ně

11. 05. 2016, Trudel Marquardt, Britta-Marei Lanzenberger